Sentral Godkjenning


Sentral Godkjenning av foretak er en frivillig kvalitetsordning som beskriver foretakets seriøsitet og faglige kompetanse. Direktoratet for byggkvalitet administrerer den sentrale godkjenningsordningen. Med denne godkjenningen viser foretakene at de har riktig kompetanse til å utføre oppdrag i byggesaker, at de oppfyller de lovpålagte kravene til drift og at de har betalt skatter og avgifter. Godkjente foretak kan markedsføre seg med godekjenningsmerket. Dette er et kvalitetsstempel som kan gi konkurransefortrinn.

     

Norsk Byggkvalitet tilbyr bistand med hele søknadsprosessen.
Enten det gjelder førstegangssøknad, fornyelse eller endring/oppgradering av eksisterende godkjenning.

Dette innebærer bl.a:
  • Vurdere foretakets organisasjon og kompetanse
  • Vurdere hvilke godkjenningsområder og tiltaksklasser foretaket bør/kan få
  • Vurdere referanseprosjekter og veilede med beskrivelsen av disse
  • Utarbeide organisasjonsplan
  • Utfylling og innsending av søknad med alle vedlegg til Direktoratet for Byggkvalitet.
  • Bistand med klage hvis det er grunnlag for det.

Norsk Byggkvalitet kan også via sin samarbeidspartner tilby markedets enkleste og rimeligste KS- og HMS-system. Systemet passer perfekt for små og mellomstore bedrifter innenfor alle byggfag og tilbys med 30 dagers full returrett. Et revidert og tilpasset styringssystem er obligatorisk for å inneha sentral godkjenning.Web solution by GateSoft AS - Copyright © Norsk Byggekvalitet 2013 - All rights reserved